ISO 9001 KALİTE YÖNETİMİ İÇ TETKİK

ISO 9001 KALİTE YÖNETİMİ İÇ TETKİK

Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir.

 

Başarı, ilgili tarafların ihtiyaçları ele alınırken, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer. ISO 9001 standardı bütün dünyada kalite yönetim sistemi modeli olarak uygulanmakta olan "Uluslararası bir standarttır."

 

Kuruluşun Kalite Yönetim Sistemi’nin, kalite politikaları, ilkeleri, prensipleri ve kalite standartlarına uygun ve etkin olarak faaliyetlerinin uygunluğu düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanabilirliğinde tespit edilecek aksaklıklar için faaliyet gerçekleştirilecek iyileştirmelerin tespiti, bu tespitler için yapılan planlı ve düzenli faaliyet çalışmaları iç tetkik çalışmaları olarak ifade edilmektedir.

 

Yapılacak iç tetkik çalışmalarında denetimi gerçekleştirecek kişi/kuruluşun bağımsızlığı büyük önem arz etmekte, kişi/kişiler kendi firmalarını tetkik etmemelidir. İç tetkik çalışmaları, faaliyetlerin durumuna göre ya da daha öncesinde yapılan iç tetkik sonuçlarına bağlı olarak planlanır ve uygulanır.

 

İç Tetkik çalışmasının amacı; kuruluşun mevcut Kalite Yönetim Sistemi Standardına uyulup uyulmadığını ve sistemin sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığını denetlemektedir.

 

Genellikle kuruluşlar bu çalışmayı, kalite sisteminde planladıkları periyodlarda yapmaktadırlar. Ancak ihtiyaç durumuna göre plan dışı da bu çalışma yapılabilmektedir.