ISO 9001:2015 Eğitimi

ISO 9001:2015 Eğitimi

EĞİTİM AMACI

Kurum/Kuruluşlarda Kalite Yönetim Sistemini kuracak, uygulayacak ve iyileştirecek katılımcılara;

Kalite Yönetim Prensipleri

Kalite Yönetim Sisteminin İlgili Terimleri

Kalite Yönetim Sistemi Tanımları

Kalite Yönetim Sistemi Standartları

Aktararak, örnek uygulama ile desteklemek

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

1 Kapsam

4 Kuruluşun Bağlamı

4.1 Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması

4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması

4.3 KYS’nin Kapsamının Belirlenmesi

4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri

5 Liderlik

5.1 Liderlik ve Taahhüt

5.1.1 Genel

5.1.2 Müşteri Odağı

5.2 Politika

5.2.1 Kalite Politikasının Oluşturulması

5.2.2 Kalite Politikasının Duyurulması

5.3 Kurumsal Görev Yetki ve Sorumluluklar

6 Planlama

6.1 Risk ve Fırsatları Ele Alan Faaliyetler

6.2 Kalite Hedefleri ve Hedeflere Ulaşmak İçin Planlama

6.3 Değişikliklerin Planlanması

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.1.1 Genel

7.1.2 Kişiler

7.1.3 Altyapı

7.1.4 Proseslerin İşletimi İçin Çevre

7.1.5 Kaynakların İzlenmesi ve Ölçülmesi

7.1.5.1 Genel

7.1.5.2 Ölçüm İzlenebilirliği

7.1.6 Kurumsal Bilgi

7.2 Yeterlilik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

7.5.1 Genel

7.5.2 Oluşturma ve Güncelleme

7.5.3 Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü

8 Operasyon

8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol

8.2 Ürün ve Hizmet Şartları

8.2.1 Müşteri ile iletişim

8.2.2 Ürün ve Hizmetler İçin Şartlarının Belirlenmesi

8.2.3 Ürün ve Hizmet Şartlarının Gözden Geçirilmesi

8.2.4 Ürün ve Hzmetler İçin Şartların Değişmesi

8.3 Ürün ve Hizmet Tasarımı ve Geliştirmesi

8.3.1 Genel

8.3.2 Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması

8.3.3 Tasarım ve Geliştirme Girdileri

8.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü

8.3.5 Tasarım ve Geliştirmenin Çıktıları

8.3.6 Tasarım ve Geliştirmenin Değişiklikleri

8.4 Dışarıdan Temin Edilen Proses, Ürün ve Hizmetin kontrolü

8.4.1 Genel

8.4.2 Kontrolün Tipi ve Boyutu

8.4.3 Dış Tedarikçi İçin Bilgi

8.5 Üretim ve Hizmetin Sunumu

8.5.1 Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü

8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik

8.5.3 Müşteri veya Dış Tedarikçiye Ait Mülkiyet

8.5.4 Koruma

8.5.5 Teslim Sonrası Faaliyetler

8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü

8.6 Ürün ve Hizmet Sunumu

8.7 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü

9 Performans Değerlendirme

9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

9.1.1 Genel

9.1.2 Müşteri Memnuniyeti

9.1.3 Analiz ve Değerlendirme

9.2 İç Denetim

9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi

9.3.1 Genel

9.3.2 Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri

9.3.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları

10 İyileştirme

10.1 Genel

10.2 Uygunsuzluk ve Güzeltici Faaliyet

10.3 Sürekli İyileştirme

 

 

Eğitim Süresi

2 Gün