Uygulamalı Kalite Yönetimi Eğitimi

Uygulamalı Kalite Yönetimi Eğitimi

EĞİTİM AMACI

Kuruluşların Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alacak, geliştirecek ve uygulayacak katılımcılara Kalitenin Tanımı, Kalite Yönetim Sistemi prensipleri hakkında bilgi vermek, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartları hakkında bilgi aktarmak, Kalite Yönetim Sistemi uygulanacak kurum/kuruluşların Kalite Yönetim Sistemi yapısı hakkında katılımcılar ile yorumlamak ve katılımcılar ile birlikte Kalite Yönetim Sistemi yapısının yol haritası oluşturarak yerinde uygulama yaparak Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlamak

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Kalite Tanımları

Kalite Yönetim Prensipleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartları

Kalite El Kitabının Hazırlanması

Organizasyon El Kitabının Hazırlanması

Prosedürlerin Hazırlanması

Talimatların Hazırlanması

Kalite Formlarının Hazırlanması

Süreçlerin Belirlenmesi

Kalite Yönetim Sistemi Yapısının Uygulanması

Eğitim Planlarının Oluşturulması

Sonuçların Yorumlanması

 

EĞİTİM SÜRESİ

15 Gün