Proses Akış Şemaları Eğitimi

Proses Akış Şemaları Eğitimi

EĞİTİM AMACI

İş akış süreçlerini meydana getiren unsurları belirleyerek, işin akışını başlangıç aşamasından sonuçlanma aşamasına kadar oluşan adımların belirlenmesi, birbirleri ile olan ilişkilerin belirlenmesi ve meydana gelebilecek olan uygunsuzlukların önceden belirleyerek ve çözüm aşamalarının oluşturulması hedeflenmektedir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

İş Akış Analizinin Tanımlanması

İş Analizi Aşamaları

İş Akış Sembolleri

Genel Proses Şemasının Tanımlanması

Genel Proses Modelinin Belirlenmesi

Kontrol Kriterlerinin Oluşturulması

Çözüm Yöntemlerinin Belirlenmesi

Örnek Proses Akışlarının İncelenmesi

 

EĞİTİM SÜRESİ

1 Gün