Temel Problem Çözme Teknikleri

Temel Problem Çözme Teknikleri

EĞİTİM AMACI

Kuruluşun verimliliğini azaltan problemlerin çözülebilmesi için, analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, belirlenen aşamalarda kullanılacak temel problem çözme tekniklerini nasıl kullanabileceği örnek uygulamalar ile katılımcılara aktarmak 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Problemi Tanımlama

Problem Çözme Aşamaları

Problemin Analiz Edilmesi

Proses Akış Haritası

Beyin Fırtınası

Sebep-Sonuç İlişkileri

Histogram

Dağılım Diyagramı

İlişkilendirme Diyagramı

Kontrol Diyagramları

Örnek Uygulama

 

EĞİTİM SÜRESİ

1 Gün