A3 Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

A3 Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

EĞİTİM AMACI

Kuruluş içerisinde yalın düşünce sisteminin uygulanmasında kullanılan tekniklerin sürdürebilirliğinin koruması için kullanılan tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. A4 Analizi, yaşanan problemleri çözme aşamasında problemlerin kullanılan yöntemler geliştirmek ile birlikte öğrenmeyi yönetmeyi de sağlamaktadır. Katılımcılara, karşılaşılan problemleri anlamak, tanımlamak, kök nedenlerini belirlemek ve karşılaşılan kayıpları azalmak ya da yok ederek kaliteyi sürdürebilir kılmak için A3 problem çözme metodolojisinin anlaşılması hedeflenmektedir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Yalın Üretim Sisteminde A3 ün yeri

Problemlere Klasik Yöntem ile Yaklaşımı

A3 Yöntemi ile Problemlere Yaklaşım

A3’ ün Kullanım Amaçları

A3 Problem Çözme Teknikleri Kullanım Alanları ve Teknikleri

Örnek Uygulama

 

EĞİTİM SÜRESİ

2 Gün