Uygulamalı Üretim Yönetimi Eğitimi

Uygulamalı Üretim Yönetimi Eğitimi

EĞİTİM AMACI

Kuruluşların Üretim Yönetim Sistemi içerisinde yer alacak, geliştirecek ve uygulayacak katılımcılara Yalın Üretim Tanımı, Yalın Üretim Sistemi prensipleri hakkında bilgi vermek, bilgi aktarmak,Üretim Yönetim Sistemi uygulanacak kurum/kuruluşların Üretim Yönetim Sistemi yapısı hakkında katılımcılar ile yorumlamak ve katılımcılar ile birlikte Üretim Yönetim Sistemi yapısının yol haritası oluşturarak yerinde uygulama yaparaki uygulanmasını sağlamak

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Yalın Düşünce Nedir?

Geleneksel Üretim Yönetim ile Yalın Üretim Modelinin Kıyaslanması

Yalın Üretim Hedefleri

İsrafın Tanımı ve Yedi Temel İsraflar

Üretim Yönetim Uygulama El Kitabı

5S Organizasyonunun Oluşturulması

Talimatların Hazırlanması

Uygulama Formlarının Hazırlanması

Süreçlerin Belirlenmesi

Üretim Yönetim Sistemi Yapısının Uygulanması

Eğitim Planlarının Oluşturulması

Sonuçların Yorumlanması

 

EĞİTİM SÜRESİ

15 Gün