Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

EĞİTİM AMACI

Katılımcıların İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin artması, mevcut mevzuatlar uyarınca yasal hak ve sorumlulukları ile yaptırımlar konusunda farkındalık sahibi olmaları ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kazanımlar elde edilmesi, sorumluklar düzeyinin artması hedeflenmektedir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Mevzuat ile İlgili Bilgilendirme

Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları

İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri

Meslek Hastalıkları Sebepleri ve Korunma Prensipleri

İş Yerinde Risk Etkenleri

Riskleri Azaltma

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımları

 

EĞİTİM SÜRESİ

1 Gün