Stratejik Yönetim Sistemleri Eğitimi

Stratejik Yönetim Sistemleri Eğitimi

EĞİTİM AMACI

Katılımcılara Kuruluşun politika ve stratejilerini oluşturan yapıları aktararak, gelecekte bulunmak istedikleri noktaya ulaşmak istedikleri Stratejik Yönetim Sürecinin aşamaları aktarılmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Stratejinin Tanımı

Stratejik Yönetim

Ürün/Hizmet Çalışması

Hedefler

Misyon ve Vizyon

SWOT Analizi

 

EĞİTİM SÜRESİ

1 Gün