SWOT Analizi ve Uygulamaları

SWOT Analizi ve Uygulamaları

EĞİTİM AMACI

Kuruluşun faaliyette bulunduğu iç ve dış çevreyi anlamak ve yönetmek üzere bilgi toplamak, toplanan bilgileri değerlendirmek. Yapılan iç ve dış değerlendirmeler ile kuruluşun güçlü yanlarını belirlemek, yapılan değerlendirmeler ile kuruluşun zayıf yönlerini tespit etmek, tespit edilen zayıf yönleri onarmak ve tehdit unsurlarını fırsata dönüştürmek için stratejiler geliştirmek hedeflenmiştir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

SWOT Nedir?

SWOT Analizi Amacı

İç ve Dış Çevre Analizi

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Tehditler

Fırsatlar

Kuruluş Yapısı

Öneriler

Örnek Uygulama

 

EĞİTİM SÜRESİ

1 Gün