Toplam Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılığı  sağlamak için gerekli  bir araçtır.  Her türlü organizasyon yapısında; küçükten büyüğe, sanayiden  hizmet sektörüne, kamudan özel sektöre  kadar uygulanabilir.