Blog

SWOT Analizi Nedir?

11.02.2018

Birçok işletme sahibi işletmelerini büyütmek istemekte, işletmeleri ile ilgili iş planları hazırlamaktadır. İş planı son derece iyi olsa dahi, planın işletmenin yer aldığı sektörde nasıl uygulandığı, iş planının başarıya ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, işletmenin hedeflenen noktaya ulaşması için hazırlanan iş planı için yönetim sistemleri içerisinde yer alan bilimsel analiz yöntemlerinden faydalanması rehberlik görevi üstlenecektir. Bu yöntemlerden birisi de SWOT analizidir.

 

SWOT Analizi (Strengths – Weakness – Opportunities and Threats) adı verilen yöntem, işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek, yer aldığı sektöre yönelik fırsatların belirlenmesinde ve işletme için tehdit oluşturabilecek noktaları önceden tespit edilmesini esas alan bilimsel araştırma olarak ifade edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

SWOT Analizi’nin Bölümleri

 

Güçlü Yönler (S- Strenghts)

İşletmenin herhangi bir konuda rakiplerine göre daha etkili ve verimli olması halidir. Bu alanlar; göreli pazar durumu, göreli mali yapı, göreli üretim ve teknik kapasite, göreli araştırma-geliştirme potansiyeli, göreli insan kaynakları kabiliyeti ve yönetim etkinliğidir.

 

 

Zayıf Yönler (W- Weakness)

İşletmenin rakiplerine göre daha az verimli ve etkili olduğu yönleri ve faaliyetleri demektir. Bir işletme için üstün olduğu taraflarının bilinmesi kadar zayıf olduğu yanlarının da bilinmesi önemlidir. Zayıf tarafların bertaraf edilmesi uzun bir süre alabilir. Dolayısıyla bu tür problemlerin çözülmesi için uzun dönemli örgütsel geliştirme çabaları devreye sokulmalıdır.

 

 

Fırsatlar (O- Opportunies)

Herhangi bir faaliyet için elverişli zaman ve şartların oluşması demektir. Yeni bir ürün geliştirilmesi, maliyet fiyatlarının düşmesi, ikame malların pazarında yetersizlik olması, teknolojik yenilikler gibi pek çok durum fırsatları oluşturabilir. Ancak bu gibi durumların fırsat niteliği taşıması, şu şartlara bağlıdır:

 

- Yönetimin bugünkü duruma karşı alternatif bir durumu araştırması
- Karşılaşılan yeni durumun, bugünkünden daha çekici olması
- İşletmenin ortaya çıkan bu fırsatı değerlendirebilecek kabiliyet ve kapasiteye sahip olması gereklidir.

 

 

Tehditler ( T- Threats)

İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmesini zorlaştıran veya imkânsız hale getiren yeni bir durum demektir. Çevre değiştikçe, çevre ile ilişkide bulunan işletmenin buna cevap vermesi gerekir. Bunu yapamazsa, işletme ile çevresi arasındaki mesafe açılacak ve işletme yok olmaya doğru yönelecektir. Her işletme, yaşamı içerisinde tehditlerle karşılaşacaktır. Ancak tehditler de fırsatlar gibidir. Yönetim ciddi ve sistematik bir çalışma ile durumu önceden sezerek, bu tehdit veya tehlikeyi gizli bir fırsat haline dönüştürebilir.

 

Yazının başında bahsettiğimiz gibi, işletmelerini büyütmek isteyen işletme sahipleri, işletmesini yeni kurmak isteyen girişimciler ya da işletmesinde bir takım şeylerin yanlış gittiğini düşünen işletme sahipleri SWOT Analizi yönteminden yararlanarak, tespitleri belirleyip, işletmelerin güçlü, zayıf yönlerini ardından da işletmeleri hangi durumları tehdit ettiğini ve ne gibi fırsatlardan faydalanarak önlem alabileceğini net bir şekilde belirleyebilir.