Blog

Kalite ve Getirileri Nedir?

24.07.2019

Global iş dünyasındaki gelişim ve değişimler ile birlikte “Kalite, Kaliteli Hizmet, Kalite Güvencesi, Kalite Kontrol, Kalite Yönetimi, Kalite Sistemleri” gibi birçok kavramla sık sıkça karşılaşır olduk. Karşılaşmış olduğumuz bu kavramlar “Kalite” üzerine odaklaşma ve kalitenin önemli bir unsur olduğunu bizlere ifade ederek kalitenin çeşitli yönlerini bize tanımlamaktadır.

 

Kalite Nedir sorusunu sorduğumuzda; “ Mükemmellik, üstünlük derecesi, ürünlerin veya hizmetlerin istekleri karşılayabilme derecesi, ürün veya hizmetin ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamı, hizmet ya da ürünün isteklere uygunluk derecesi” gibi birçok tanımının olduğunu görmekteyiz.

 

 

 

Bakıldığında kalite kısaca; Kullanıma uygunluk, ihtiyaçlara uygunluk, müşteri memnuniyeti, verimlilik, yaşam tarzı ya da hayat felsefi olarak ifade edebiliriz.

 

Kurum ya da Kuruluşlar sundukları ürün veya hizmetlerde Kaliteye vurgu yapmış olsalar da birçok işletme anlık çözümler üreterek kısa vadeli çözümler üreterek var olan ya da yaşanması olası uygunsuzluklara kısa vadeli çözümler sağlayarak ya da yönetim sistemlerinde yaşanan aksaklıkları göz ardı ederek veya kalite kavramını maliyet olarak gördüğünden Kalitenin getirilerini göz ardı edebilmektedir.
 

Peki Kalite Getirileri Nedir?

Müşteri Memnuniyeti

Pazar Payı Artışı

Kar Artışı

Çalışan Memnuniyetinin Artışı

Maliyetlerin Azalması

Yüksek Rekabet Gücü

 

Kurumsallaşma sürecinde olan firmalarda, özellikle sistemin kurulma aşamasında bir takım sancılar yaşanmakta olup, devam ya da bırakma sürecinde kalitenin getirilerinin anlaşılması birçok işletme için dönüm noktası olmuştur. Kaliteyi özümsemiş olan kuruluş yoluna devam ederken, konfor alanından ayrılamayan kuruluşlar ise kalitesizliğin götürdükleri ile Memnun olamayan müşteri, Pazar payındaki azalmalar, verimsizliklerin artışı, maliyetlerin azaltılamaması, kaynak israfı ve motivasyon kaybına uğrayarak ilerleyememe, küçülme belki de yok olma aşamasına gelmiştir.

 

Sanıldığının aksine Kalite;

Fazla harcama gerektirmez,

Kalite pahalı bir iş değildir,

Kalite sadece ürünler için geçerli değildir,

Kalite sadece birim sorumluluğunda değildir.