Blog

Kalite Kontrolün Amaçları

28.07.2019

Günümüz iş dünyasında birçok kuruluş artan rekabet koşullarında sürdürebilirliğini devam ettirebilmeleri ve yer aldığı sektör pazarındaki payını arttırabilmek için bir takım önlemler almaktadır. Her yıl koyulan hedefler, organizasyon yapısının güçlenmesi, yeni personel istihdamı, ekipman alımı gibi stratejik faaliyetleri bu önlemler arasında sıralayabiliriz.

 

Kuruluşların sağlamış olduğu ürün ya da hizmetlerin kalitesi ve bunu doğrudan etkileyen müşteri memnuniyeti, kuruluşların belirlediği stratejik planlamaların gerçekleşmesinde büyük önem arz etmektedir.  Kalite kavramının içerinde yer alan ürünlerin veya hizmetlerin istekleri karşılayabilme derecesi, kabiliyeti ve uygunluk derecesinin tayininde “Kalite Kontrol” oldukça önemli bir etkendir.

 

Peki Kalite Kontrol ne gibi katkılar sağlar?

 

“Kalite Kontrol”, kalitenin düzeyinin yükselmesini sağlar,

“Kalite Kontrol”, ürünün dizaynının geliştirilmesinde önemli bir unsurdur,

“Kalite Kontrol”, işletme maliyetlerinin azaltılmasında (hatalı ürün, hatalı işçilik, malzeme kayıplarının azalması) büyük önem arz eder,

“Kalite Kontrol”, üretim hattında yaşanan veya yaşanması olası kısır döngünün giderilmesinde rehberlik sağlar,

“Kalite Kontrol”, müşteri şikayetlerinin azalmasında etkin rol oynar,

“Kalite Kontrol”, kuruluş içerisinde yer alan personel için motivasyon sağlar,

“Kalite Kontrol”, rakip kuruluşlar için kuruluşun prestijini sağlar,

“Kalite Kontrol”, İşçi ve İşveren arasında köprüdür.

 

Kuruluşların Kalite Yönetim Sisteminin doğru, etkili, geliştirilebilir ve sürdürülebilirliğini sağlaması; kuruluş için büyük bir güçtür.

 

Ancak; Pazar ve tüketicinin özellikleri, finansal olanaklar, kuruluş içerisindeki insan gücü, tesis, makine-üretim yöntemleri, teknolojik düzey, işletme kültürü, eğitim düzeyi gibi etkenler kalite kontrolü doğrudan etkileyen faktörlerdir.

 

Doğru organizasyon yapısının belirlenmesi, organizasyon hiyerarşisindeki ilişkilerin güçlendirilmesi, spesifikasyonların belirlenmesi,  analiz yöntemleri, planlama yapısı, raporlama, personel eğitimleri ve geliştirilebilir yapının oluşturulması kalite sistemi içerisinde yer alan kalite kontrolün temel yapısını oluşturur.