Blog

Ekip Motivasyonu

28.04.2021

Her bireyin motive olma şekli, gücü ve süreci farklıdır. Standartlaştırılmış motivasyon kaynakları çeşitlendirilmediğinde aynı motivasyonu beklemek oldukça güç olacaktır. Bunu bir örnekle ifade edecek olursak nasıl bir elbise bedeni herkese uymuyorsa aynı motivasyon kaynağı da ekibin tamamına uygun olmaz. Ekibin bütününe uygun olmayan motivasyon kaynağı da ne yazık ki başarısızlığa mahkûm olacaktır. Bu elbette “herkesin dediğini mi uygulayacağız” anlamı da taşımamaktadır.

 

Birçok öngörüde sadece maaş yüksekliği, terfi, övgü gibi araçları kullanmanın motivasyon kaynağı olduğunu düşünülmekte ancak yüksek maaş alan ekip üyesinin yaptığı işte “mutsuz olduğunu”, terfi eden ekip üyesinin “eski görevim daha iyiydi” cümlesi ya da övgü alan ekip üyesinin “sonunda” dediğine şahit olmuşuzdur.

 

Gerçekçi hedefler belirlenmediğinde uygulanmaya çalışılan projeye olan inancı sağlayamadığımıza ve “başarısızlığa” uğradığına şahit olmuşuzdur. İlk olarak ekibimizi bir bütün olarak görmeli ve hedefleri gerçekçi olarak belirlemeliyiz. Değer yaratılan, yeni kazanımlar elde edilen, kişisel gelişim sağlanan projeler de ekip üyelerinin sağlayacağı her katkı motive kaynağını oluşturacaktır.

 

Şu ana kadar olan iş tecrübemde en çok karşılaşmış olduğum motivasyon düşüklüğü etkenlerinden biride “Yargılamak”. Ekip lideri yargılamaktan vazgeçmeli, ekip üyelerinin tercihlerine saygı duymalı ve yöntemlerini pozitif olarak değerlendirmelidir. Elbette ki asıl amaç başarıdır ancak başarıya ulaşmadaki en önemli faktörler arasında yer alan güç “ekip ruhunu ortaya koymaktır”. Her sürece ekip üyelerini dahil etmek, fikirlerini dinlemek, sorumluluk almalarını sağlamak, iletişimi güçlendirmek, olası problemleri birlikte çözmek ve “biz” olgusunu yaratmak motivasyon başarısı kaynağı yaratacaktır.