Blog

Süreç Yönetiminin Önemi

04.05.2021

Sürdürülebilir yönetim sistemine sahip olmanın ilk şartı şirketlerin sahip oldukları süreçleri doğru yapılandırmalarından geçmektedir. Birbirleri ile ilişkili prosesleri bir sistem içerisinde anlamak ve yönetmek, şirketlerin amaçlanan sonuçlarına ulaşmak için etkinliği ve verimliliğine katkı sağlamaktadır. ISO 9001:2015 standardı içerisinde yer alan proses yaklaşımı sistem içerisinde yer alan proseslerin birbirleri ile ilişkilerini ve bağlılıklarını kontrol etmeyi sağlamaktadır.

 

Şirketler süreçlerini, süreç etkileşimlerini, girdilerini, çıktılarını, faaliyetlerini, süreçte kullanılan dokümanlarını ve süreç yönetimi değerlendirme ölçüt kriterlerini belirlemesi gerekmektedir.

 

 

Kalite Yönetim Sistemlerinde belirlenen süreç akışlarını oluşturmak tek başına yeterli değildir. Süreç akışları sürecin gerçekleştirilmesinde yer alan detayları yansıtmakta ancak sürecin verimliliği hakkında net bir sonuç vermemektedir.

 

Süreç yönetimi yaklaşımını uygulamak; şartların yerine getirilmesinin anlaşılması ve sürdürebilmesi, proseslerin katma değer açısından dikkate alınması, etkin süreç performansının sağlanması ve elde edilen veriler ile iyileştirme faaliyetlerinin başlatılmasını sağlamaktadır.

 

 Etkin süreç yönetimi için müşteri taleplerini doğru şekilde anladığımızdan emin olmamız gerekir. Müşterilerden alınan geri bildirimler ile müşteri için “katma değer yaratmayan faaliyetleri” belirlememiz ve bunları minimize etmemiz gerekmektedir.

 

Etkin ve doğru süreç yönetiminin en önemli unsurlarından biri de sürekli iyileştirme yaklaşımıdır. Şirket iyileştirme için gerekli şartları karşılamalı, gelecekteki ihtiyaç ve beklentileri belirleyerek ürün ve hizmetlerini iyileştirmeli, istenmeyen etkileri düzenlemeli, önlemeli ve azaltmalı, performans ve etkinliği arttırmalıdır.

 

Sürdürebilir süreç yönetimi, şirketlerin stratejik planlarında yer alan hedeflerin tüm süreçlerde uygulamaya geçmesinde, şirketin vizyon, misyon ve stratejileri ile uyumlu süreç performans kriterlerinin belirlenmesinde ve ölçümlenmesinde, uygun organizasyonel yapının oluşturulmasında, süreçlerin tamamının bir bütün ve tek tek etkileşimlerinin görülmesinde, iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun olmayan durumların belirlenmesinde katkı sağlamaktadır.

 

Tüm detaylar için sayfamızı ziyaret edebilir ve bilgi alabilirsiniz.