Blog

 Konum / Anasayfa / Blog

Süreç Yönetiminin Önemi

Sürdürülebilir yönetim sistemine sahip olmanın ilk şartı şirketlerin sahip oldukları süreçleri doğru yapılandırmalarından geçmektedir.
Devamı

5S Nedir? Nasıl Uygulanır?

İlk olarak Japonya da kullanılan ve baş harflerini Japoncadan alan 5S, organizasyonlarda kaliteli bir çalıştırma oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için kullanılan bir tekniktir.
Devamı

Ekip Motivasyonu

Her bireyin motive olma şekli, gücü ve süreci farklıdır. Standartlaştırılmış motivasyon kaynakları çeşitlendirilmediğinde aynı motivasyonu beklemek oldukça güç olacaktır.
Devamı

Kalite Kontrolün Amaçları

Günümüz iş dünyasında birçok kuruluş artan rekabet koşullarında sürdürebilirliğini devam ettirebilmeleri......
Devamı

Kalite ve Getirileri Nedir?

Global iş dünyasındaki gelişim ve değişimler ile birlikte “Kalite, Kaliteli Hizmet, Kalite Güvencesi, Kalite Kontrol, Kalite Yönetimi...
Devamı

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite; bir kalite kontrol kavramı değildir. Bunun ötesinde, bir yönetim felsefesi hatta bir düşünce ve yaşam tarzıdır demek yanlış olmaz.
Devamı

Kalite Maliyetleri

“Kalite Maliyetleri” kalitenin ölçüsüdür. Toplam kalite yönetiminin yerleşebilmesi, uygulanabilmesi ve sürekli kılınabilmesi için kalitedeki gelişmelerin
Devamı

Pazarlamanın Önemi

Günümüz iş dünyasında kuruluşlar için başarı; finansal veriler ile değerlendiriliyor olsa birlikte aslında kuruluşların başarıları
Devamı

Stratejik Yönetim Nedir?

Stratejik Yönetim; kuruluşun dış çevresiyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve istikametinin belirlenmesi için yapılacak faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması
Devamı

SWOT Analizi Nedir?

Birçok işletme sahibi işletmelerini büyütmek istemekte, işletmeleri ile ilgili iş planları hazırlamaktadır. İş planı son derece iyi olsa dahi, planın işletmenin yer aldığı sektörde ...
Devamı

Yalın Üretim Nedir?

Küreselleşen ve sürekli gelişen iş dünyasında işletmelerin rekabet edebilme ve sürekliliğini sağlayabilmeleri her geçen gün zorlaşmaktadır.
Devamı

Kurumsallaşma Süreci

Birçok işletme sahibi; işini çok iyi bilmesine rağmen zaman zaman süreçleri yönetmekte birtakım problemler yaşamaktadır.
Devamı

İş Planı Nedir?

İş planı, kurulması planlanan ya da hali hazırda mevcut işletmelerin işleyişin geliştirilmesi için hazırlanan rapor olarak nitelendirilmektedir.
Devamı

Ürün Hatları Ve Markalama Yönetimi

İşletmeler hatlarında yer alan ürünlerini tüketicilerine ulaştırmada stratejiler geliştirmek zorundadır.
Devamı

Kariyer Yönetimi "Kendini Tanıma"

Kariyer yolculuğuna başlamadan önce yapılması gereken ilk adım kendinizi tanıma sürecidir. Her insanın içerisinde bir deha gizlidir
Devamı

Yönetici Olmak

Çalışma ortamında huzuru sağlamak, verimliliği arttırmak iyi yönetici olmanın gerektirdikleri arasında yer almaktadır.
Devamı

Rekabet Ortamı

Büyüyen bir şirketin ana teması “PLANLAMANIN DOĞRU STRATEJİLER İLE YAPILMASI” ’na bağlıdır..
Devamı