ISO 9001 Kalite Yönetimi

ISO 9001 Kalite Yönetimi

ISO 9001, Uluslararası Akreditasyon Organizasyonu tarafından geliştirilmiş ve sürekli geliştirilmeye devam eden uygulandığı işletmeleri tüm yönleriyle ele alarak geliştirmek üzere yapılması gerekenleri tanımlayan, en çok bilinen ve uygulanan ISO (International Organization for Standardization) standardıdır.

Günümüz iş dünyasında artan rekabet koşulları, sürekli gelişen teknoloji ve bunlara bağlı olarak artan talepler ile şirketlerin başarmak zorunda oldukları üç ana hedef oldukça belirgindir.

 

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak

Maliyetleri azaltmak ve verimlilik sağlamak

Yeni ürün ve hizmetleri pazara sunmak

 

Günümüz iş dünyasında şirketler için artık “herkes elinden geleni yapmalı” politikası hedeflere ulaşmada yeterli bir çözüm olamamaktadır. İlk olarak, şirket bünyesinde yer alan departmanların ve personellerin “Ne Yapması Gerektiğini” bilmesidir.  Bir başka değiş ile “Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir.”

 

ISO 9001 hedefleri gerçekleştirebilecek bir kalite sistemi oluşturmak amacıyla kullanılabilen bir kalite yönetim sistemi modelidir. 

Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden standartlar bütünü olan ISO 9001, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümantasyon sağlayabileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

 

 

Danışmanlık Süreci

ISO 9001:2015 Danışmanlık Sürecinde; şirketin kalite yönetim prensipleri incelenir. Yapılan inceleme ve değerlendirme çalışmaları ile şirketin organizasyon hiyerarşik yapısı, yer alan departmanlar, departman yöneticileri ve çalışanlarının Kalite Yönetim Sistemine olan uyumları çıkartılır. ISO 9001:2015 sistem kurulumu öncesinde şirket çalışanlarına ISO 9001:2015 bilgilendirme eğitimi verilmektedir. Yapılan değerlendirme çalışmaları ve gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sonrasında şirkete özgü “Kalite El Kitabı” oluşturulur.  Şirkete ait ve ISO 9001 standartlarında yer alan tüm gereksinimler, yapılan atıflar, uygulamalar, uygulama sonuçları Kalite El Kitabında yer alır. Uygulamaların yer aldığı Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Süreç Akışları, Planlar oluşturularak Organizasyon Yapısına göre dağıtımları belirlenir.

Şirketin Organizasyon Şemasında yer alan departman ve departman yöneticilerinin görev ve sorumluluklarının yer aldığı Organizasyon El Kitabı oluşturularak uygulama faaliyetlerine geçilir.

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi;

 • Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.
 • Çalışanların kaliteye ortak olmalarını sağlar.
 • Müşteri beklentilerinin daha iyi algılanmasını ve memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır.
 • Sürekli iyileştirme için bir alt yapı oluşturur.
 • Ürün kalitesinin sürekliliğini sağlar.
 • Müşteriyi etkileyen faaliyetlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlar.
 • Kuruluşun iç iletişimini arttırır.
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır.
 • Müşterilerde güven duygusunu arttırır.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmeyi sağlar.
 • Rekabet gücünü arttırır.