Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi, şirket yapısını, misyonunu ve belirlemiş olduğu stratejilere karşı olan risklerin tanımlanmasını, hiyerarşik yapının sorumlularını belirleme, faaliyetler kapsamında meydana gelen/ gelebilecek olan etkileri azaltmak için aksiyon planlarının hazırlanmasında, oluşturulan aksiyonların gelişmelerini izlemeyi gözden geçirmeyi kapsayan tüm süreçlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır.

 

Şirketler stratejik plan belirleme çalışmasında Kurumsal Risk Yönetim süreci meydana gelen/gelebilecek olumsuz etkenlerin belirlenmesinde kritik rol almaktadır.

 

Etkin olarak yönetilen Kurumsal Risk Yönetim Süreci; finansal kaynakların etkin kullanılmasında, dış kaynak etkenlerin belirlenmesinde, itibar yönetim sürecini etkin yönetmede, kurum kültür yapısının oluşmasında ve kayıpların azaltılmasında şirkete büyümesinde katkı sağlamaktadır.

 

Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı Süreci;

 

Mevcut Durum Değerlendirme

Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Risk Tanımlamaları ve Etkenleri

Risk Etkenlerine Göre Öncelik Kapsamlarının Belirlenmesi

Risk İyileştirme Aksiyon Planlarının Oluşturulması

Risk Yönetimi Prosedürü ve Talimatlarının Oluşturulması

Risk Yönetimi Organizasyon Hiyerarşisinin Oluşturulması

Eğitimler

Oluşturulan Risk İyileştirme Planlarını değerlendirildiği tetkik sürecini kapsamaktadır.