5S İş Yeri Organizasyonu

5S İş Yeri Organizasyonu

Beş aşamadan oluşan, adını Japonca beş kelimenin baş harflerinden alan bir işyeri organizasyonu yöntemidir. Endüstriyel tertip, düzen ve temizliğin kuruluş içerisinde sistematik bir şekilde uygulamaya alınması, yönetilmesi ve sürekliliğin sağlanmasında “5S” uygulaması en etkili araçtır. “5S” uygulaması işyeri ortamının iyileştirilmesinde birinci adım olmalıdır. “5S” sadece bir temizlik faaliyeti değildir. İşyeri kontrolünün arttırılması, verimliliğin yükselmesi ve kayıpların önlenmesi için uygulanan basit ve etkili bir yöntemdir. “5S” kuruluşlarda yapılan sürekli iyileştirme çalışmalarını destekler ve bu çalışmalara temel oluşturur.

“5S”geneldir, tüm sektörlere, tüm çalışma alanlarına uygulanabilir.

Yalın Üretim uygulamalarının önemli bir adımıdır.

 

Neden “5S”?


Daha tertipli, daha düzenli ve daha temiz iş alanları yaratarak;

 

 • Maliyetleri azaltmak,
 • Verimliliği arttırmak,
 • Kaliteyi artırmak,
 • İş kazalarını azaltmak, iş güvenliğini arttırmak,
 • İşyeri kontrolünü kolaylaştırmak
 • Termin sürelerine uyumu arttırmak,
 • İsrafı ve kayıpları azaltmak,
 • Üretim alanları ve tesislerinin etkin kullanımını sağlamak
 • Arızaları azaltmak,
 • Ürün, kalıp, tip değişim zamanını azaltmak,
 • Makine, ekipman, malzeme ve stokların yerleşim konumlarını kontrol altına almak,
 • Daha temiz, düzenli ve güvenli bir iş ortamı ile çalışanların motivasyonunu arttırmak,