Süreç Yönetimi

Günümüz İş Dünyası’nda artan rekabet koşulları ile birlikte müşterilerin talep ve beklentilerine cevap vermek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve yeni müşteri kazanımlarını sağlamak buna bağlı olarak şirketin sürdürebilirliğini sağlamak şirketlerin amacıdır. Bu bağlamda müşteriye sunulan hizmet ve davranış yaklaşımları büyük önem arz etmektedir.

 

Şirketlerin faaliyet alanları kapsamında sunmuş olduğu ürün/hizmetlerin oluşan sürecin çıktısı olduğunu ve müşterilerin talep beklentilerine uygun, az maliyet ve yüksek kalitede olması bilincindedirler. Bu olgunun oluşabilmesi içinde başlangıç aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan tüm süreçleri ayrıntılı olarak ele almaları gerekmektedir. Meydana gelen / gelebilecek tüm aksaklıkların önlenebilmesi, iyileştirmeler yapılarak geliştirilebilmesi için ve buna bağlı olarak verimliliğin sağlanabilmesi için tüm süreçlerin tanımlanabilmesi gerekmektedir. Süreçler şirketin organizasyon hiyerarşisinde birimlere göre ayrı olarak tanımlansa dahi mutlak olarak bir bütün olarak ele alınmalıdır.

 

Süreçler üç seviyede tanımlanır. Bunlar;

 

Ana Süreçler “ Temel İş Faaliyetlerin Tanımlanması”

Alt Süreçler “ Temel İş Faaliyetlerin Bölümler Hali”

Faaliyetler “ Ana ve ya Alt Süreçleri Oluşturan Adımlar”

 

 

Danışmanlık Süreci

 

Mevcut Durum Değerlendirme

Durum Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ve Üst Yönetime Sunulması

Üst Yönetime “Süreç Yönetimi Eğitimi”  Konusunda Eğitim Verilmesi

Ana Süreçler, Alt Süreçler ve Faaliyetlerin Belirlenmesi

Süreçlerin Öncelik Sıralarının Belirlenerek Süreç Sahiplerinin ve Süreç Aksiyonlarının Oluşturulması

Süreç Yönetim Ekibinin Belirlenmesi

Süreçlerin Uygulanması ve Aksiyonların Değerlendirilmesi

Süreç Haritasının Gözden Geçirilmesi

Süreç Analizlerinin Raporlanması ve Zayıf Noktaların Belirlenmesi

İyileştirmeler

Üst Yönetim’e  Süreç Yönetim Raporunun Sunulması