Kurumsal Denetim Hizmeti

Denetim Hizmeti; Kurumların ilgili standartlar gereği,Kalite Yönetim Sistemleri, Üretim Sistemleri, Risk Yönetim Süreçlerinin uygulanabilirliğinin ölçülmesi, gerekli tedbirlerin belirlenmesini sağlayan incelemedir. Gerçekleşecek olan tetkikler ile birlikte şirketlerin yönetim sistemlerinin mevcut durum tespitleri yapılarak, ilgili standartlara, şirketin belirlemiş olduğu yönetim sistemi politikasına uyulup uyulmadığını ve sistemsel sürekliliğin sağlanıp sağlanmadığının tespiti yapılarak gerekli önlemlerin alınması hedeflenmiştir.